מדיניות הצטרפות למאגר העסקים של קהילת "אסטרטגיה שיווקית בכיף"

ברוכים הבאים! איזה כיף שהצטרפתם! הנה כמה דברים שכדאי שתדעו לגבי האינדקס שלנו:

1. מאגר העסקים של קהילת "אסטרטגיה שיווקית בכיף" (להלן: המאגר) נועד לרכז דפי עסק ובהם פרטי העסקים של חברי קהילת אסטרטגיה שיווקית בכיף (להלן: "דף העסק"). הצטרפות למאגר מותנית בחברות בקבוצת הפייסבוק "אסטרטגיה שיווקית בכיף" וכפופה לאישור מנהלי המאגר.

2. המאגר נמצא בבעלות חברת טל איתן בע"מ, ח.פ. 513156489 וינוהל על-ידה או מי מטעמה (להלן: "מנהלי המאגר").

3. מטרת המאגר הינה לאפשר לחברי קהילת "אסטרטגיה שיווקית בכיף" לרכוש מוצרים ושירותים מעסקים בתוך הקהילה תוך קבלת הטבה כספית או אחרת הניתנת לחברי הקהילה ככאלו.

4. בעת הרישום למאגר ויצירת דף העסק יועברו למאגר באופן אוטומטי נתוני פרופיל המשתמש בפייסבוק של הנרשם, לרבות תמונת הפרופיל. המידע הנוסף המצוי בדף העסק נועד למילוי עצמי בלבד בעת ההצטרפות למאגר, ונתון לשיקול דעתו של המצטרף.

5. למען הסר ספק, מנהלי המאגר אחראים על הצגת דף העסק בלבד. מנהלי המאגר אינם אחראים לתוכן המופיע בדף העסק, לרבות נכונות המידע, מהימנות המידע, עדכניות המידע או סגנון המידע המופיע בדף העסק, והמשתמשים במאגר מוותרים מראש על כל טענה כלפי מנהלי המאגר בהקשר זה.

6. על אף האמור לעיל, מנהלי המאגר שומרים לעצמם את הזכות להסיר מהמאגר בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, דף עסק אשר יכיל תוכן פוגעני, בלתי הולם, שקרי וכיוצ"ב. יתר על כן, מנהלי המאגר שומרים לעצמם את הזכות להסיר מהמאגר בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, דף עסק בתגובה להתנהלות בלתי הולמת של בעליו.

7. דף העסק ניתן לעדכון בכל עת ע"י בעל העסק, לרבות הסרתו מהמאגר בכל עת. ניתן לפנות בכתב באמצעות הדוא"ל ל- contact@taleitan.co.il על מנת לבקש מחיקה מלאה של דף העסק מהמאגר ללא יכולת שחזור.

8. יודגש, כי כל שימוש במאגר שאינו בהתאם לסעיף 3 לעיל הינו אסור בתכלית האיסור ועשוי להוביל סילוק מיידי של בעל העסק מהמאגר ואף מהקהילה, בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של מנהלי המאגר.

9. מנהלי המאגר עושים כל שביכולתם על מנת לאבטח את הפרטים הנמצאים במאגר באמצעים הטכנולוגים העומדים לרשותם. יחד עם זאת, לצערנו לא ניתן להבטיח חוסן מוחלט מפני פלישה של גורם שלישי למאגר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמשי המאגר כל טענה כלפי מנהלי המאגר.

10. כל פנייה למנהלי המאגר באשר לרישום במאגר, תיקון הרישום במאגר ומחיקה מהמאגר תטופלנה בהתאם להוראות כל דין, מדיניות זו ושיקול דעתם של מנהלי המאגר בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו.

11. ניתן לפנות אל מנהלי המאגר בכל שאלה או בקשה ואנו מבטיחים להקדיש לכל פניה את תשומת הלב המרבית ולעשות במלוא הרצינות וכמובן – בכיף :)