הרשמה סגורהקורס יסודות הייעוץ: קורס סגור להכשרת יועצים ומלווים לעסקים

כאן תמצאו את התכנים הלימודיים - השיעורים המוקלטים, מצגות, סיכומים חומרי עזר והעשרה - לקורס "יסודות הייעוץ".

התכנים סגורים למשתתפים במסלול הכשרת יועצים שיתקיים מספטמבר 2019 ועד אפריל 2020.

אבוי :/

התכנים בקורס זה זמינים למועמדים שהתקבלו למסלול הכשרת היועצים בלבד.

מתחם זה מיועד למשתתפי מחזור ספטמבר 2019 - אפריל 2020. 

שינויים בלוח המפגשים

המפגש ב-30/1 הוקדם ליום חמישי ה-23/1/2020.

המפגש ב-13/2 הוקדם ליום חמישי ה-6/2/2020.

מפגשי הקורס

חלק מהמפגשים הם מפגשי סימולציה ועבודת שדה. ההשתתפות בשיעור ה-live נדרשת. הודעה תישלח מראש בקבוצת הלימוד של הקורס.

ה-7/7 - מפגש חשיפה למסלול. ההקלטה זמינה למשתתפי הקורס באיזור הלימודים.

יום שני ה-9/9/19 בשעה 13:30 עד 15:00
מפגש הכנה - הדרכה בנושא קריאה וניתוח מאמרים אקדמיים

יום חמישי ה-12/9 בשעה 11:00 עד 13:00
השיעור הראשון בקורס 

יום חמישי ה-27/2 בשעה 11:00 עד 13:00
הדרכה בנושא היבטים משפטיים בניהול קליניקת הייעוץ