תנאי ההרשמה להרצאות #זוםעל ומפגשים ללא תשלום

תנאי ההרשמה שלהלן יחולו על הרצאות #זוםעל במסגרת פעילות קבוצת הפייסבוק "אסטרטגיה שיווקית בכיף" ו/או "כאן עובדים בכיף" ו/או טל איתן, בין אם מועברות ע"י טל איתן ובין אם ע"י מרצים אורחים.

1. ההרשמה להרצאה הינה בכפוף למילוי כל הפרטים בטופס ההרשמה. האחריות לבדיקת נכונות הפרטים הינה על הנרשמים, ולנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד טל איתן בקשר לאי-הרשמה שנבעה כתוצאה ממילוי שגוי או חסר של טופס ההרשמה.

2. מספר המקומות בהרצאות מוגבל, ועשוי להשתנות. הרישום וההשתתפות הנם על בסיס כל הקודם זוכה. יתכן שהרישום יהיה כרוך בתשלום סמלי, כפי שיפורסם בטופס ההרשמה.

3. במקרה שבו משתתף לא יכול להגיע להרצאה הוא מתבקש לבטל את הרשמתו על מנת לאפשר למעוניינים אחרים להירשם.

4. מומלץ להיכנס לחדר המקוון של ההרצאה כמה דקות לפני שעת ההרצאה. הכניסה היא לפי הקישור שישלח לדוא"ל של הנרשם.

5. חלק מן ההרצאות יוקלטו ויהיו זמינות לצפייה ולהאזנה במועד מאוחר יותר. רכישת ההקלטות יכולה להיעשות בתשלום סמלי או ללא תשלום לפי שיקול דעתו הבלעדי של טל איתן.

6. ההרצאות מועברות על גבי תוכנת שיתוף מסך מסוג "זום". באחריותו של הנרשם לוודא כי התוכנה מותקנת ופועלת כראוי על גבי מכשירו האישי, יהא זה מחשב נייד או שולחני, טאבלט, טלפון נייד וכיוצ"ב. טל איתן אינו אחראי, ולנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפיו בקשר לתקלות טכניות שיימנעו את השתתפותם בהרצאה, יהא מקור התקלה אשר יהא.

7. ההרצאות אינן מהוות ייעוץ מקצועי מכל סוג שלו, אלא הן בבחינת תכני העשרה. כל פעולה שינקוט המשתתף בעקבות הרצאה או פרשנות שתינתן לתכני ההרצאה הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתתף, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד טל איתן ו/או המרצים האורחים בקשר לכך.

8. הרצאות של מרצים אורחים אינן בשום מקרה נעשות בשם ו/או מטעם טל איתן ו/או "כאן עובדים בכיף" ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד טל איתן בגין תכני הרצאות שהועברו ע"י מרצים אורחים.

9. הרשמה להרצאה והכנסת פרטי הדוא"ל של המשתתף מהווה הסכמת המשתתף לקבל דיוור מטל איתן ו/או "כאן עובדים בכיף", לרבות דיוור שיווקי ופרסומי. הסרה מרשימת הדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות מנגנון ההסרה המופיע בכל הודעה.

10. יובהר, כי המרצים הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי ההרצאה והתכנים המועברים בה. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגת ההרצאה, מבנה ההרצאה, תכני ההרצאה וכיוצ"ב.

11. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מההרצאה ו/או מהתכנים המופיעים בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המרצה.